ΡΗΤΙΝΕΣ - ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Εκτύπωση

ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

Η ανάπτυξη των θερμοσκληρυνόμενων ρητινών και η χρήση τους για την παραγωγή προϊόντων από ενισχυμένο πλαστικό άλλαξε τα δεδομένα όσον αφορά στις πρώτες ύλες για πολλούς κατασκευαστικούς κλάδους, από την κατασκευή πλαστικών σκαφών και δεξαμενών, έως και την παραγωγή κουμπιών.
Στην ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΕ με πάνω από 25 χρόνια δραστηριότητας στον τομέα, εμπειρία από την παραγωγή του πολυεστέρα και συνεργασία με τους κορυφαίους οίκους του εξωτερικού δικαιούμαστε να αισθανόμαστε ειδικοί.

Η γκάμα μας περιλαμβάνει πολυεστέρες όλων των σύγχρονων χημικών οικογενειών :
Ορθοφθαλικοί
Ισοφθαλικοί
Βινυλικοί
Εποξυβινυλικοί
DCPD
HET acid κτλ.


ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ - ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΕΣ

Η αντίδραση της σκλήρυνσης των θερμοσκληρυνόμενων ρητινών, που οδηγεί στο σχηματισμό μοριακού πλέγματος και τις μετατρέπει από ευδιαμόρφωτα υγρά σε ισχυρά, άτηκτα στερεά είναι η πιο κρίσιμη διαδικασία στην παραγωγή ενισχυμένων πλαστικών προϊόντων.
Στην ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΕ διαθέτουμε κάθε τί που είναι αναγκαίο για τον έλεγχο της χημείας σκλήρυνσης των ρητινών, και τη ρύθμιση του πολυμερισμού σύμφωνα με τις ανάγκες σας :
Καταλύτες ΜΕΚΡ
Καταλύτες Benzoyl Peroxide
Επιταχυντές κοβαλτίου
Επιταχυντές αμίνης
Καταλύτες για ρητίνες γενικής χρήσεως
Σκληρυντές εποξειδικών ρητινών
Επιταχυντές εποξεικών ρητινών
Παρεμποδιστές κτλ.