ΙΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εκτύπωση

Χάλυβας - Πολυπροπυλένιο - Γυαλί ARG
Μηχανήματα Εφαρμογής - Πρόσθετα

 


ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΝΙΩΝ

Οι ινοπλισμένες κονίες χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στο εξωτερικό και βρίσκουν όλο και πιο πολύ τη θέση τους σε εφαρμογές και στη χώρα μας.


Οι ίνες γυαλιού που εφαρμόζονται ως οπλισμός τσιμέντου σε περιορισμένη κλίμακα προς το παρόν, αλλά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον, κυρίως για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων και αντικειμένων με λεπτά τοιχώματα (π.χ. cladding), αποτελούν για την ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε. τομέα εξειδίκευσης (είμαστε άλλωστε μέλη της διεθνούς ομοσπονδίας GRCA).


Στην γκάμα μας περιλαμβάνονται:
Υαλονήματα και ίνες για παραγωγή GRC
Ειδικό τσιμέντο για GRC
Μηχανήματα εφαρμογής
Πρόσθετα συνάφειας ινών και τσιμέντου
Λάστιχο καλουπιών
Έτοιμα προϊόντα (πανέλα) κτλ.

 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες ινοπλισμένων κονιών διαθέτουμε:
Μονωτικά τσιμέντου
Βελτιωτικά τσιμέντου
Θερμοπλαστικοί οπλισμοί σε ίνες (PP PVA)
Ίνες γυαλιού ARG (Alkali Resistant Glass) κτλ.