ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.
Επαφή
Διεύθυνση:
Τατοϊου 54, Μεταμόρφωση
ΑΤΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ
14451

Τηλέφωνο: 2102828402
Fax: 2102835431