ΠΡΟΦΙΛ PULTRUSION Εκτύπωση

Φορητές Σκάλες - Αποζευκτικά Ακόντια
Σχάρες - Κιβώτια Μετρητών - Μονωτήρες

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ PULTRUSION(FIBERGLASS)

Τα ενισχυμένα πλαστικά προφίλ Pultrusion παράγονται σε ποικιλία διατομών, π.χ. L, Π, Η, T, κυλινδρικών, τετραγωνικών, στρογγυλών και οβάλ κοιλοδοκών, ράβδων κ.τ.λ. και διαστάσεων, συνδυάζουν δε μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως η οικονομία βάρους, η σχεδιαστική ευελιξία, η ευκολία μεταφοράς και χειρισμού του προφίλ, η μηδαμινή συντήρησή του κ.α.
Τα προφίλ Pultrusion χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως:
στον ηλεκτρολογικό τομέα (ορθοστάτες σκαλών, αποζευκτικά ακόντια, stiffeners οπτικών καλωδίων, κανάλια αγωγών και πινάκων κ.α.),
σε χημικώς απαιτητικές εφαρμογές (σχάρες, πλατφόρμες, μικρές γέφυρες, σωλήνες και υποστήριξη σωλήνων, ενίσχυση δεξαμενών κ.α.),
στις μεταφορές (καλύπτρες γραμμών ηλεκτρ. σιδηροδρόμου, δοκοί και ελάσματα για καρότσες φορτηγών και βαγόνια, χειρολαβές κ.α.)
στα είδη αναψυχής (καλάμια ψαρέματος, ράβδοι για τέντες, κοντάρια για σημαίες, μπανέλες ιστίων, σκελετοί χαρταετών κ.α.) και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ SMC

Η μέθοδος SMC είναι η πλέον κατάλληλη και οικονομική για την παραγωγή αντικειμένων μικρού ή μεσαίου μεγέθους από ενισχυμένο πλαστικό σε μεγάλους αριθμούς (της τάξεως των 10.000-100.000 τεμαχίων). Το group εταιρειών της ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε. διαθέτει το σχετικό παραγωγικό εξοπλισμό.