ΚΟΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Εκτύπωση

Για Μέταλλο - Πλαστικό - Fiberglass - Γυαλί
Στόκοι


ΚΟΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ)

Η ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε. συνεργάζεται με κορυφαίους παραγωγούς εποξεικών και μεθακρυλιικών συγκολλητικών, υψηλών απαιτήσεων και επαγγελματικής εφαρμογής.

Η γκάμα μας περιλαμβάνει κόλλες για τη συγκόλληση υποστρωμάτων κάθε είδους, όπως:
Φυσικό και συνθετικό λάστιχο
Αλουμίνιο
Σιδήρος
Χάλυβας
PVC
Ακρυλικό κ.α. θερμοπλαστικά
Πολυεστέρας (GRP)
Εποξειδικό
Φαινολικό κ.α. θερμοσκληρυνόμενα

Η επίτευξη μιας σειράς επιθυμητών ιδιοτήτων μετά τη σκλήρυνση καθιστά τις κόλλες κατάλληλες για:
Χρήση για υψηλές θερμοκρασίες
Χρήση για μεγάλες μηχανικές αντοχές
Αντοχή σε χημικό διαβρωτικό περιβάλλον
Οπτική καθαρότητα - διαφάνεια κτλ.

Στην ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΕ διαθέτουμε οπλισμούς κάθε σύστασης:
Μεγάλος ή μικρός χρόνος πήξεως
Σκλήρυνση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή σε υψηλότερη κτλ.

και με διάφορους τρόπους εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες σας:
Τοποθέτηση κόλλας με πινέλο
Εφαρμογή με σπάτουλα
Χύτευση κτλ.